Topp10Antivirus

Användarvillkor

Användarvillkor

Topp10antivirus.se tillhandahåller användarna information och verktyg för att bättre förstå olika mjukvaruprodukter. Topp10antivirus.ses webbplatser, deras mobila applikationer, programvara, API, datatjänster och allt innehåll (gemensamt "Sidan") är upphovsrättsskyddade verk av Topp10antivirus.se Vi erbjuder användarna tillgång till denna webbplats under förutsättning att de accepterar alla villkor (kollektivt "Villkor") utan ändringar.

Godkännande av villkoren

Genom att använda den här webbplatsen godkänner du att du är bunden av villkoren och alla tillämpliga lagar och ansvarar för att du följer gällande lokala lagar. Om du inte medger dessa villkor får du inte använda webbplatsen. Innehållet på denna webbplats är skyddat av gällande upphovsrätts- och varumärkeslagar.

Användarens licens

Innehållet på webbplatsen Topp10antivirus.se är endast avsett för personliga, enskilda användningsområden och inte för kommersiella eller externa ändamål. Enligt denna begränsade användarlicens kan användarna inte ändra eller kopiera materialet, använda det för kommersiella ändamål eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell), försök att dekompilera eller omvända den programvara eller tjänster som finns på Topp10antivirus.se webbplats för att kopiera upphovsrättsskyddat eller annat innehåll, för att överföra innehåll till en annan person eller till en annan server. Licensen avslutas automatiskt om användarna bryter mot någon av dessa restriktioner och kan avbrytas när som helst av Topp10antivirus.se och avslutas. När användaren har tittat på materialet eller vid uppsägning av licensen måste användarna förstöra det nedladdade innehållet i deras besittning, antingen i elektronisk eller tryckt form.

Ansvarsfriskrivning

Materialet som tillhandahålls på Topp10antivirus.se webbplats tillhandahålls som uppvisas. Topp10antivirus.se lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, och avvisar härmed alla andra garantier, inklusive utan begränsning, alla eventuella underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, intrång, immateriella rättigheter eller annat. Dessutom lämnar Topp10antivirus.se inga framställningar eller garantier om noggrannheten, sannolika resultat eller tillförlitligheten av användningen av innehållet på eller i samband med dess webbplats eller till webbplatser som är länkade till denna webbplats.

Innehållet på webbplatsen, texter, grafik, bilder, information som tillhandahålls av Topp10antivirus.se Licensgivare och annat innehåll tillgängligt på Topp10antivirus.se Webbplatsen, inklusive alla tjänster (""Innehåll""), är endast avsett för informationsändamål. Användarna bör noggrant läsa all information som tillhandahålls av tillverkarna av produkterna, antingen online eller på faktiska produktetiketter eller förpackningar. Trots att vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på sajten så ger vi inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, att innehållet på sajten är korrekt, fullständigt eller aktuellt.

Topp10antivirus.se är en reklambaserad jämförelse- och recensionswebbplats. För att kunna erbjuda denna webbplats till alla och gratis, använder vi länkar som tillåter oss att debitera en referensavgift från våra antiviruspartners webbplatser. Ordningen och rankningen av antiviruspartners i vår jämförelsetabell kan påverkas av kommersiella faktorer, såväl som allmän popularitet, konvertering och prestandadata. Våra betyg, ordningen och rankingen kan ändras från tid till annan.

Vårt ansvar för förlust eller skada

Användning av denna webbplats och tjänsterna sker på användarens egen risk. Topp10antivirus.se eller deras leverantörer kan under inga omständigheter hållas ansvariga för skador (inklusive förlust eller förlust av data eller affärsavbrott). Vi är inte på något sätt ansvariga för innehållet som följer av användningen av våra webbplatser, även om Topp10antivirus.se eller en av de auktoriserade representanterna för Topp10antivirus.se har informerats muntligt eller skriftligen om risken för sådan skada.

Ersättning

Användare samtycker till att ersätta, försvara och exkludera oss från alla förluster, kostnader, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden, som följer av användarens överträdelse av dessa användarvillkor och / eller användarens användning av webbplatsen och att hålla oss skadeslösa från alla skador.

Revideringar / fel

Topp10antivirus.se webbplatsinnehåll kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Topp10antivirus.se påtar sig inget ansvar för materialets noggrannhet, fullständighet eller aktualitet på sin webbplats. Topp10antivirus.se kan när som helst ändra innehållet på sin webbplats utan föregående meddelande. Topp10antivirus.se garanterar emellertid inte att uppdatera innehållet regelbundet.

Länkar till tredjeparts-leverantörer

Topp10antivirus.se har inte testat alla webbplatser som länkas av den här webbplatsen och tar inget ansvar för innehållet i sådana länkade hemsidor. Publiceringen av en länk betyder inte att Topp10antivirus.se godkänner webbplatsen. Användningen av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

Ändringar av dessa villkor

Topp10antivirus.se kan ändra dessa användarvillkor när som helst utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats accepterar användarna att vara bundna av den senaste versionen av dessa användarvillkor.

Gällande lagstiftning

Eventuella krav med avseende på Topp10antivirus.se Webbplatsen lyder under Englands lagar, oavsett lagkonflikter med användarens land. Om inte annat anges häri, ska alla tvister som uppkommer direkt eller indirekt från eller relaterade till användarvillkoren eller webbplatsen lösas uteslutande vid domstolarna i England. Användaren samtycker härmed oåterkalleligt till denna jurisdiktion och den exklusiv behörigheten hos en sådan domstol i en sådan tvist.

Frågor

Om du har frågor om dessa användarvillkor, vänligen maila hello (at) Topp10antivirus.se