Topp10Antivirus

Ansvarsfriskrivning

Skyldigheter kring innehållet

Innehållet på våra sidor skapades med stor omsorg. Vi kan dock inte garantera innehållets noggrannhet, fullständighet och aktualitet. Som tjänsteleverantör ansvarar vi för vårt eget innehåll på denna webbplats enligt allmänna lagar. Vi är emellertid inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som indikerar en olaglig aktivitet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmän lag påverkas inte. Ansvar i detta avseende är dock endast aktuellt från ögonblicket då vetskapen om ett möjligt intrång uppstod. Vid anmälan av tillämpliga överträdelser kommer vi att ta bort innehållet omedelbart.

Ansvar för externa länkar

Våra erbjudanden innehåller länkar till externa webbplatser för tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande kring. Därför kan vi inte ta något ansvar för sådant externt innehåll. Det är alltid respektive leverantör eller operatör av de länkade sidorna som är ansvariga för dess innehåll. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella rättsliga överträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen. En permanent innehållskontroll av de länkade sidorna är emellertid inte rimlig utan konkreta bevis på lagbrott. Vid anmälan om överträdelser kommer vi omedelbart ta bort sådana länkar.

Upphovsrätt

Innehållet och arbetet på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatörerna är föremål för israelisk upphovsrättslagstiftning. Duplicering, bearbetning, distribution och någon form av exploatering utanför upphovsrättens gränser kräver ett skriftligt samtycke från respektive upphovsman eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast för privat, icke-kommersiell användning. Såvida innehållet på den här sidan inte skapades av operatören kommer upphovsrätten av tredje parter tas i beaktande. I synnerhet innehåll som hör till tredje parter är markerade som sådana. Om du fortfarande är medveten om en upphovsrättsintrång, ber vi dig att meddela oss. Vid anmälan av tillämpliga överträdelser kommer vi att ta bort innehållet omedelbart.